Galeria - nasze zdjęcia i filmy

Domain / Domeny

ENGLISH

Internet address is a very important issue.
A domain is a business card on the web. So it can not be created on the basis of random selection of words. The domain name should reflect the nature of the business or directly refer to the brand. Choosing the best domain name in its place the words connected with the industry your company.

I offer you a unique domain names.
Prices vary, depending on the domain name and the domain type, eg. com.pl,. com,. eu,. pl,. org,. info,. biz
All domains are located on servers NAZWA.PL, most of the addresses is available on the Domain Marketplace.

Prices are negotiable and of course the price can change from earlier findings.
If you buy a person's more domains can be used 5-10% DISCOUNT on all purchased the domain.

If you are interested please contact me (szymanski.gps @ gmail.com).

POLSKI

Adres internetowy jest bardzo ważną kwestią.
Domena to wizytówka firmy w internecie. Nie może więc być stworzona na zasadzie przypadkowego doboru słów. Nazwa domeny powinna odzwierciedlać charakter prowadzonej działalności lub bezpośrednio nawiązywać do marki. Wybierając domenę najlepiej w jej nazwie umieść słowa kojarzące się z branżą Twojej firmy.

Oferuję Państwu unikalne domeny internetowe.
Ceny są zróżnicowane, w zależności od nazwy domeny jak i typu domeny np.: .com.pl ; .com ; .eu ; .pl ; .org ; .info ; .biz
Wszystkie domeny znajdują się na serwerach NAZWA.PL, większość adresów jest dostępna na GIEŁDZIE DOMEN.

Ceny podlegają negocjacji i oczywiście można tą cenę zmienić po wcześniejszych ustaleniach.
W przypadku zakupu przez daną osobę większej ilości domen mogę zastosować RABAT 5-10% na wszystkie zakupione domeny.

W przypadku zainteresowania proszę o kontakt (szymanski.gps@gmail.com).

List of domains: / Lista domen:

georpas.com
drony.biz
szybkikredyt.info
bezzałogowiec.pl
geobsl.pl
georpas.pl
geouas.pl
geouav.pl
geobsp.pl
geolidar.eu
geouav.eu

Copyright by geobsl.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.